пятница, 20 марта 2020 г.

Питання для самоперевірки та завдання (Пароніми та омоніми. Вибір синонімів).

Питання для самоперевірки 

1. Що таке точність як ознака культури мовлення?
2. Що є одним із найголовніших засобів точного вираження думки?
3. Які слова називаються іншомовними? Наведіть приклади.
4. Дайте визначення, що таке омоніми, пароніми.Практичні вправи та завдання 

1. Запишіть, добираючи (із дужок) слово, що найточніше відповідає змістові речення. 

Увечері мене додому (проводжали, супроводжували) друзі.

Картини в музеї добре (освітлені, осяяні, опромінені).

Рослини швидко (акліматизувалися, освоїлися) в місцевих умовах.

Вдалині (блимнули, блиснули, бликнули) вогні великого міста.


2. Поясніть відмінності у значеннях слів, поданих парами. З кожним із них складіть речення: 

1) роковини – ювілей;
2) винятковий – виключний.


3. Користуючись довідкою, складіть речення з поданими паронімами. 

1. Відрізняти – розрізняти.
2. Нервувати – нервуватися.
3. Повстати – постати (повставати – поставати).

Довідка 

Відрізняти – відрізняють ті речі й поняття, що дуже далекі одне від одного; або відокремлювати частину від цілого.
Наприклад: Не можна було відрізнити небо від землі.
Розрізняти – бачити чи знаходити відмінність між речами й поняттями, дуже близькими за своєю природою.
Наприклад: Не може розрізнити літер. 

Комментариев нет:

Отправка комментария